Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.

Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.

Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Zmena v termínoch !

31.3.2017 Jarná členská schôdza DKB

1.4.2017 Brigáda "jarné upratovanie bratislavských brehov"

2.4.2017 Brigáda v lodenici

Kalendár pretekov a akcií - pozri Oddiel mládeže/Plán pretekov

Pripomienka: možnosť prispieť klubu formou 2% z dane platí - viď "Oddiel mládeže / Dve percentá"

Pridané 22. mareca 2017