Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.

Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.

Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Fotky - Zimný tábor - sústredenie Skalka 2018

Pár fotiek z vydarenej akcie (pozri "Zažili sme" / "Sústredenia")

Pridané 7. januára 2018