Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.

Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.

Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Najbližšie aktivity

Sobota 1.10. - Rozlúčkové preteky (tortové) na Zlatých pieskoch

Sobota 8.10. - Jesenná brigáda (9.00-15.00) s následným posedením

Pridané 26. septembera 2016